FANDOM


Fimbulvinter är ett ord med nästan magisk klang. Många har hört det men få vet dess riktiga innebörd. I den nordiska mytologin är fimbulvintern ett säkert tecken på världens undergång och födelsen av en ny värld. I Snösaga gömmer sig en mörk framtid i vinterns vilande sköte men som i de flesta sagor finns det ett lyckligt slut om bara hjältarna förmår sig att trotsa det annalkande mörkret och låta nyfikenheten besegra rädslan. I Snösaga har fimbulvintern fått ett nytt ansikte och skepnad och förhoppningsvis går inte Trudvang under för att det saknas hjältar eller äventyrare som är beredda att trotsa mörkret och dess iskalla tjänare.

Det här är den första modulen som Riotminds gjorde med en utomstående person, en person med så vilda fantasier och så spännande idéer att vi när vi först läste dem hoppade högt av glädje och tjöt likt vargar om natten. Han heter Jonas Lindström och kom till oss som en tjuv om natten, smög sig in i vårt innersta och planterade ett frö till en kampanj vars storlek och omfattning vi inte trodde gick att realisera. Tillsammans fogade vi samman våra egna tankar med Jonas idéer och detta kom att skapa Snösaga, en ofantlig kampanj som tog oss nästan sex månader att färdigställa. Ett spännande samarbete som vi hoppas skall bringa många minnesvärda intryck och hålla vaken en och annan spelare och spelledare under resans gång.

Snösaga – tillägnat fansen !

– Riotminds

Introduction

Act I The Time of Wrath

Act II The Time of Deceit

NPCs

Geography

Road of Darkness